PL

W Labo Print S.A. nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Biegły rewident jest wybierany uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

powrót
telefon+48 61 841 18 89