PL
Ważne linki
GPW
New Connect
KNF
SEG

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2019:

  • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 roku
  • Raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 roku - 29 listopada 2019 roku
  • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2018 roku oraz drugi kwartał 2019 roku Spółka nie przewiduje publikacji, zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku - 30 września 2019 roku
  • Raport roczny za rok 2018 - 8 kwietnia 2019 roku

 

TERMINY WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI W ROKU 2019:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2019 r.

TERMINY ZWIĄZANE W WYPŁATĄ DYWIDENDY W ROKU 2019:

  • dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) - 27 czerwca 2019 roku
  • termin wypłaty dywidendy - 15 lipca 2019 roku
     
powrót
telefon+48 61 841 18 89