PL
Roczne
Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2018 (roczne) 2017 (roczne) 2016 (roczne) 2015 (roczne) 2014 (roczne) 2013 (roczne)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 879 64 367 48 970 35 997 30 017 22 331
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 392 2 738 2 324 2 940 3 082 958
Zysk (strata) brutto 4 453 3 273 1 728 2 370 2 916 730
Zysk (strata) netto 3 422 2 609 1 467 1 898 2 271 596
Kapitał własny 15 673 12 251 9 642 8 175 5 830 3 648
Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 618 3 516 3 516
Liczba akcji (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000
Aktywa razem 48 280 37 853 32 880 25 087 15 378 10 007
EBIDTA 8 959 6 279 5 256 4 802 4 409 2 150
Kwartalne

Aby porównać, zaznacz max. 4 kwartały

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q 2019 2018 1-3Q 2018 1-2Q 2018 1Q 2018 2017 1-3Q 2017 1-2Q 2017 1Q 2017 2016 1-3Q 2016 1-2Q 2016 1Q 2016 2015 1-3Q 2015 1-2Q 2015 1Q 2015 2014 1-3Q 2014 1-2Q 2014 1Q 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 913 71 879 55 309 36 988 16 640 64 367 48 151 32 026 14 957 48 970 36 884 24 075 10 358 35 997 27 137 17 680 7 256 30 017 23 041 14 580 6 690 22 331
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 293 4 392 5 074 3 634 1 323 2 738 2 536 2 103 1 086 2 324 2 393 1 892 501 2 940 3 480 2 366 615 3 082 2 559 1 536 470 958
Zysk (strata) brutto 352 4 453 5 175 3 242 1 216 3 273 3 385 2 925 1 981 1 728 2 014 1 428 505 2 370 3 390 2 488 514 2 916 2 515 1 515 466 730
Zysk (strata) netto 269 3 422 4 025 2 470 904 2 609 2 752 2 421 1 830 1 467 1 739 1 231 380 1 898 2 845 2 206 437 2 271 2 354 1 407 412 596
Kapitał własny 16 763 15 673 16 276 14 722 13 155 12 251 12 394 12 062 11 472 9 642 9 914 9 405 8 554 8 175 9 074 8 036 6 648 5 830 6 226 5 409 4 414 3 648
Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 516 3 516 3 516 3 516 3 516 3 516 3 516
Liczba akcji (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000
Aktywa razem 57 847 48 280 54 366 48 089 41 030 37 853 36 422 37 503 36 975 32 880 32 658 32 473 31 065 25 087 23 522 22 614 16 621 15 378 16 662 14 736 11 200 10 007
EBIDTA 1 740 8 959 8 250 5 684 2 325 6 279 5 171 3 804 1 928 5 256 4 454 3 183 1 056 4 802 4 839 3 253 1 056 4 409 3 589 2 162 764 2 150
powrót
Nasi

klienci

Skontaktuj się

z nami

Labo Print S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań

Godziny otwarcia

biura obsługi klienta


pon - pt 9.00 - 17.00
telefon+48 61 841 18 89