PL
Roczne
Wybrane dane finansowe 2017 (roczne) 2016 (roczne) 2015 (roczne) 2014 (roczne) 2013 (roczne)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (zł) 64 367 296 48 969 953 35 997 299 30 016 949 22 331 355
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (zł) 2 737 596 2 323 929 2 939 582 3 082 409 958 018
Zysk (strata) brutto (zł) 3 273 120 1 728 027 2 370 013 2 915 753 729 952
Zysk (strata) netto (zł) 2 609 394 1 467 022 1 897 788 2 271 156 596 396
Kapitał własny (zł) 12 251 176 9 641 782 8 174 760 5 829 784 3 647 548
Kapitał zakładowy (zł) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000
Liczba akcji (szt) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000
Aktywa razem (zł) 37 853 251 32 880 297 25 086 871 15 377 630 10 007 393
EBIDTA (zł) 6 278 707 5 255 987 4 801 975 4 409 2 150 000
Kwartalne

Aby porównać, zaznacz max. 4 kwartały

Wybrane dane finansowe 1-3Q 2018 1-2Q 2018 1Q 2018 2017 1-3Q 2017 1-2Q 2017 1Q 2017 2016 1-3Q 2016 1-2Q 2016 1Q 2016 2015 1-3Q 2015 1-2Q 2015 1Q 2015 2014 1-3Q 2014 1-2Q 2014 1Q 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (zł) 55 309 224 36 987 711 16 639 750 64 367 296 48 151 494 32 026 113 14 956 551 48 969 953 36 883 994 24 075 051 10 358 326 35 997 299 27 137 053 17 679 998 7 256 453 30 016 949 23 040 666 14 580 008 6 689 762 22 331 355
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (zł) 5 073 728 3 633 796 1 323 155 2 737 596 2 536 348 2 102 796 1 085 960 2 323 929 2 393 206 1 892 083 500 695 2 939 582 3 479 766 2 366 140 614 725 3 082 409 2 558 514 1 535 952 470 467 958 018
Zysk (strata) brutto (zł) 5 175 058 3 242 417 1 215 729 3 273 120 3 385 150 2 925 202 1 980 919 1 728 027 2 013 538 1 427 779 504 939 2 370 013 3 389 858 2 488 191 513 588 2 915 753 2 515 384 1 514 715 466 018 729 952
Zysk (strata) netto (zł) 4 025 027 2 470 413 903 685 2 609 394 2 752 135 2 420 510 1 830 207 1 467 022 1 739 028 1 230 512 379 521 1 897 788 2 844 957 2 205 832 436 556 2 271 156 2 354 122 1 407 207 412 264 596 396
Kapitał własny (zł) 16 276 203 14 721 589 13 154 861 12 251 176 12 393 917 12 062 292 11 471 988 9 641 782 9 913 788 9 405 272 8 554 281 8 174 760 9 073 742 8 035 617 6 647 652 5 829 784 6 225 747 5 409 425 4 414 482 3 647 548
Kapitał zakładowy (zł) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000
Liczba akcji (szt) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000 3 516 000
Aktywa razem (zł) 54 365 823 48 089 335 41 030 134 37 853 251 36 421 706 37 503 022 36 975 374 32 880 297 32 657 698 32 473 360 31 064 689 25 086 871 23 522 318 22 614 413 16 620 518 15 377 630 16 661 826 14 735 526 11 200 465 10 007 393
EBIDTA (zł) 8 249 876 5 684 303 4 619 827 6 278 707 6 252 441 5 319 027 4 459 377 5 255 987 5 678 831 4 908 171 4 172 831 4 801 975 4 976 924 4 403 354 3 957 363 4 842 395 4 546 363 4 141 625 3 809 366 2 150 000
powrót
Nasi

klienci

Skontaktuj się

z nami

Labo Print S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań

telefon+48 61 841 18 89
Godziny otwarcia

biura obsługi klienta

pon - pt 9.00 - 17.00
Prześlij do nas zapytanie.

Odpowiemy w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań, Polska, jeśli tego wymaga odpowiedź na moje zapytanie.
Administratorem danych osobowych jest Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznań, Polska. [Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych]