• Jeśli jesteś otwarta/y i pełen energii?
 • Lubisz się uczyć od najlepszych?
 • Jesteś ambitna/y, wytrwała/y, zorientowana/y na cel?
 • Chciał(a)byś obcować z nowoczesnymi technologiami?
 • Znasz dobrze jeden, a może kilka języków obcych?
 • a ponadto lubisz wyzwania i chciał(a)byś zdobywać cenne doświadczenie, pracując w stabilnej i nowoczesnej firmie, w której masz możliwość rozwoju, pracy w zgranym i doświadczonym zespole specjalistów?

   

  Napisz do nas na poniższy adres, być może właśnie Ciebie szukamy!

  Zespół Labo Print S.A.

 

 

Nie czekaj, dołącz do nas!


* Zastrzegamy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane aplikacje.

 

Przesyłając do nas dokumenty aplikacyjne powinieneś w nich zawrzeć informację na jakie stanowisko aplikujesz. Powinieneś również zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Labo Print S.A ma przetwarzać dane osobowe w zakresie większym niż wskazany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań, Polska w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472089, NIP: 7792385780, REGON: 301622668, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.617.600 zł, z którym można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań, Polska lub elektronicznie na adres e-mail: office@laboprint.eu

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

a)  przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko;
b)  przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy tj. przez okres niezbędny do realizacji celu w którym zostały przesłane, a także przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

5. W zakresie jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi przeprowadzania rekrutacji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

powrót
Nasi

klienci

Skontaktuj się

z nami

Labo Print S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań

telefon+48 61 841 18 89
Godziny otwarcia

biura obsługi klienta

pon - pt 9.00 - 17.00
Prześlij do nas zapytanie.

Odpowiemy w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań, Polska, jeśli tego wymaga odpowiedź na moje zapytanie.
Administratorem danych osobowych jest Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznań, Polska. [Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych]
Prosimy poprawnie wypełnić zaznaczone pola
Administratorem danych osobowych jest Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznań, Polska. [Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych]
Prosimy poprawnie wypełnić zaznaczone pola
Add me: zamowienie_wyslane (Array)
Administratorem danych osobowych jest Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznań, Polska. [Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych]