PL
Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale
zakładowym 
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
 Krzysztof Fryc  1.654.000  45,7 % 2.976.000 47,5 %
Wiesław Niedzielski  1.654.000 45,7 % 2.976.000 47,5 %
Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 309.600 8,6 % 309.600 5,00 %
Razem: 3.617.600 100 % 6.261.600 100 %
 
powrót
Prześlij do nas zapytanie.

Odpowiemy w ciągu 24h